Stichting Barodia Development Fund
Het volgende verhaal heeft slechts zijdelings met tuinieren en tuinontwerp te maken. Maar het is wel heel bijzonder en inspirerend.

Raju Saini is een goede vriend die met zijn vrouw en twee kinderen op het platteland van Rajasthan (India) woont en werkt. Hij had weinig interesse in een traditionele manier van leven en werd yogaleraar en masseur. Vervolgens leerde hij biologisch tuinieren en deed dat zo succesvol, dat hij toegelaten werd als lid van het WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms). Elk jaar kocht hij van de winst een groter stukje land en de opbrengsten werden steeds beter.

In 2007 heeft hij van wat hij verdiend heeft een school gebouwd, waar met name kastelozen (‘untouchables’) en meisjes volledig basisonderwijs ontvangen. Zijn vrouw leidt de school. Naast Hindi, Engels, computerles en yoga leren de kinderen ook een vak.Hoewel het kastesysteem in India officieel niet meer bestaat, is het voor meisjes en kinderen van kastelozen nauwelijks mogelijk om onderwijs te volgen. Nu komen er 140 kinderen soms wel 15 kilometer per dag lopen om naar school te kunnen gaan. Hoera!

Raju’s broer woont in Amsterdam en is een van bestuursleden van ‘Stichting Barodia Development Fund’. Het is een particulier initiatief dat helemaal afhankelijk is van giften. De giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Met € 5,- kun je in India al veel. Dus mocht je geïnspireerd zijn door Raju’s verhaal en bij willen dragen aan meer kansen voor kinderen, dan kun je je gift -klein of groot- overmaken op rekening 43.59.43.758 t.n.v. Stichting Barodia Development Fund in Heemstede.

Op de website kun je lezen aan welke praktische zaken je geld besteed wordt. Voor meer informatie zie www.schoolbarodia.nl